WERKWIJZE COACHING EN COUNSELING

DE INSTEEK VAN EEN COACHING EN COUNSELING

Coaching/counseling is een laagdrempelige vorm van begeleiding waarbij u samen met de coach/counselor werkt aan een persoonlijk ontwikkelingsvraag of leerdoel. Een doelgericht proces, waarbij de coach/counselor u op interactieve wijze aanzet tot ontwikkeling en groei. Met counseling werkt u daarnaast dieper op de kern van het probleem in. Coaching en counseling wordt altijd individueel uitgevoerd.

HET TRAJECT VAN COACHING EN COUNSELING

Het eerste gesprek zal voornamelijk bestaan uit een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Hierbij is voldoende ruimte om uw hulpvraag en het gewenste doel te bespreken. Middels een uitgebreide intake helpt uw coach/counselor uw situatie inzichtelijk te maken. Daarna stelt de coach/counselor een coachingstraject op. Hartman Re-integratie biedt zowel persoonlijke coaching als zakelijke coaching aan. Coaching ‘on the job’ kan onderdeel uitmaken van een traject.

BEROEPSGEHEIM ALS COACH/COUNSELOR

Onze coaches/counselors zijn gebonden aan een ethische code. Dit verplicht de coach/counselor om het besprokene onder beroepsgeheim te houden. Niets uit de gesprekken zal worden besproken met een derde partij zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon zelf.
Alle informatie betreffende de Algemene Voorwaarden, Klachtenregelement en Privacyregelement leest u hier.

DUUR VAN COACHING/COUNSELING

Gemiddeld 6-8 coachingsgesprekken of counselingsgesprekken zijn er meestal nodig. Dit wordt verdeeld over een periode van gemiddeld 4 maanden. Afhankelijk van de behoefte en vraagstelling kan dit aangepast worden (maatwerk).