“SPOOR 2 WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ?”

WAT IS RE-INTEGRATIE 2E SPOOR?

Je bent al een tijd ziek en kan daardoor niet meer hetzelfde werk doen als voorheen. Je hebt samen met je werkgever er alles aangedaan om binnen het bedrijf passend werk te vinden, maar dat is niet mogelijk. Vooral in kleinere organisaties is het vaak lastig om ander passend werk te vinden. In dit geval is je werkgever verplicht om samen met jou op zoek te gaan naar een andere passende werkplek buiten de organisatie. Als er gezocht gaat worden naar werk bij een andere werkgever, valt dat onder Re-integratie 2e spoor.
Re-integratie 2e spoor kent verplichtingen voor jou, maar ook voor je werkgever. Je dient namelijk een actieve houding aan te nemen en proactief opzoek te gaan naar ander passend werk. Let op dat re-integratie 2 parallel kan lopen aan re-integratie spoor 1.

WAT BETEKENT EEN RE-INTEGRATIE 2E SPOOR VOOR MIJ?

Het is voor jou belangrijk om het volgende te weten:

  • Re-integratie 2e spoor is niet vrijblijvend. Er wordt een positieve en proactieve houding van je verwacht. Daartegenover staat dat je wordt beschermd en geholpen om zo snel mogelijk weer ander passend werk te vinden.
  • Niet meewerken aan re-integratie spoor 2 heeft gevolgen voor jou als werknemer. Je werkgever is verplicht je te dwingen om mee te werken aan de re-integratie, en kan de salarisbetaling opschorten en/of stopzetten.
  • Werk dat passend is moet je als medewerker accepteren. In eerste instantie moet gekeken worden of passend werk aansluit bij het niveau van bedongen arbeid. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een bedrijfsarts en arbeidsdeskundige. Duurt arbeidsongeschiktheid langer dan verwacht, dan mag de definitie van passend arbeid uitgebreid worden naar arbeid dat minder aansluit bij de oude functie.
  • Ligt de focus op re-integratie spoor 2 dan word je geacht om ervoor open te staan dat je tijdens het tweede jaar alvast start bij een andere werkgever. Hierdoor doe je alvast gerichte werkervaring op. Je wordt dan als het ware ‘uitgeleend’, maar je blijft dan gewoon tot het einde van het tweede ziektejaar in dienst bij je eigen werkgever.

WAT DOET HET RE-INTEGRATIEBUREAU VOOR MIJ?

Zodra Hartman-reintegratie door jouw werkgever wordt ingeschakeld, gaan wij gezamenlijk op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor jou. Hierin sta jij als werknemer centraal. De focus ligt namelijk op het vinden van een baan die bij jou past.
In een intakegesprek stellen wij je vragen over je persoonlijke situatie, je huidige belastbaarheid, je bestaande beperkingen, je opleiding en achtergrond. We vertellen je over de voor jou passende mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. Natuurlijk leggen wij je ook de inhoud van het traject uit en zaken rondom wet en regelgeving en de richtlijnen van het UWV. We informeren je wat de WIA keuring inhoudt en wat de gevolgen zijn voor je inkomen en je toekomst. Wij bieden je in het gehele traject persoonlijke en individuele ondersteuning.

HERKEN JIJ DE ONDERSTAANDE VRAGEN?

Loop jij tijdens het re-integratietraject rond met veel vragen. Of heb je bepaalde gedachtes over je re-integratie? Bijvoorbeeld:

  • “Ik denk dat mijn werkgever van mij af wil”
  • “Welke nieuwe werkgever zit er nu nog op mij te wachten?”
  • “Wat staat mij te wachten na de WIA keuring?” (dit is na 2 jaar)
  • “Wat betekent mijn situatie financieel voor mij?”
Het is heel normaal dat je je zorgen maakt om het bovenstaande. Overleg dit met je re-integratiecoach of neem contact met ons op.

Hartman-reintegratie helpt je met een goede afwikkeling van re-integratie 2e spoor bij je oude werkgever. En met een fijne start bij je nieuwe! JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR. ECHT NIET!

Chantal: “Vaak krijg ik als re-integratiecoach te horen dat ik zo’n fijne begeleiding bied. En die complimenten krijgen ook de andere specialisten die ik inzet. Veel werknemers hebben het gevoel dat een re-integratiecoach er alleen voor hun werkgever is. Maar dat is niet waar! Als re-integratiecoach ben ik er voor zowel jouw belangen als van die van jouw werkgever. Ik ben onafhankelijk en onpartijdig en dat voel je meteen als wij met elkaar aan de slag gaan met het vinden van een nieuwe baan. Ik laat je ervaren dat je je toekomst positiever kunt zien dan je misschien nu voelt. Je staat er niet alleen voor, ik ben een steun in je rug. En niet alleen ik, maar ook het hele team van Hartman Re-integratie”.