“HAALBAARHEIDSONDERZOEK RE-INTEGRATIE: MEER DUIDELIJKHEID OVER EEN RE-INTEGRATIE TWEEDE SPOOR TRAJECT”

WAT IS EEN HAALBAARHEIDSONDERZOEK RE-INTEGRATIE

Een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan zodra niet duidelijk is of een Spoor 2 traject voor uw zieke medewerker zinvol is. Bij een zieke medewerker is het raadzaam om rond het eerste jaar, of op een eerder moment, een arbeidsdeskundig onderzoek te laten doen door een arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige kan als advies Re-integratietraject spoor 2 uitbrengen (wel of niet parallel aan Spoor 1). Maar, het kan ook zijn dat de arbeidsdeskundige aangeeft dat er weinig tot geen benutbare mogelijkheden zijn. Om dit verder te onderzoeken kan het soms zinvol zijn een haalbaarheidsonderzoek bij ons te laten verrichten. Hierin onderzoekt onze re-integratiespecialist of de inzet van een Spoor 2 zinvol is. Ook worden de positieve aspecten voor bemiddeling onderzocht.

REDENEN OM EEN HAALBAARHEIDSONDERZOEK TE DOEN

Wij adviseren om een haalbaarheidsonderzoek te doen als:

 • Uit een arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er weinig tot geen benutbare mogelijkheden zijn.
 • Er een gerechtvaardigde verwachting is dat een medewerker bij een WIA-beoordeling voor meer dan 80% afgekeurd wordt.

HET MOMENT OM EEN HAALBAARHEIDSONDERZOEK TE LATEN VERRICHTEN

Het haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet voorafgaand aan een spoor 2 traject. Meestal wordt dit aangevraagd op basis van informatie over de belastbaarheid van de werknemer. De re-integratiespecialist onderzoekt (aanvullend op het arbeidsdeskundig rapport) of er benutbare mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn. Bepaald wordt of het starten van een spoor 2 traject haalbaar en realistisch is en of er kansen zijn op de arbeidsmarkt. Het niet hoeven opstarten van een spoor 2 traject bespaart u veel geld en daarom is het belangrijk om het voor aanvang van het spoor 2 traject te doen. Het haalbaarheidsonderzoek wordt door een re-integratiespecialist van Hartman Re-integratie uitgevoerd.

WERKWIJZE VAN EEN HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Allereerst verzamelt de re-integratiespecialist informatie, waaronder bij u, uw werknemer, de arbodienst, de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. Daarna vindt er een gesprek plaats met u en uw werknemer. Hierin onderzoekt de re-integratiespecialist:

 • Of er kansen zijn dat uw medewerker nieuw werk vindt
 • Wat de afstand is tot de arbeidsmarkt
 • Of het gegrond is dat Spoor 2 niet hoeft te worden gestart.

DE RAPPORTAGE

Van de bevindingen, conclusies en adviezen uit het haalbaarheidsonderzoek ontvangen u en uw medewerker een uitgebreide, gefundeerde rapportage. Indien wij concluderen dat re-integratie 2e spoor niet realistisch is, beargumenteren wij dit duidelijk in het verslag. Met het toevoegen van ons verslag kunt u vervolgens een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV of eventueel een vervroegde WIA aanvraag doen.

WAT KAN HARTMAN RE-INTEGRATIE VOOR U BETEKENEN?

Wij adviseren om bij twijfel over een Spoor 2 traject altijd een haalbaarheidsonderzoek te laten doen door onze re-integratie specialist. Hierbij denken wij altijd in WIN-WIN, ook als re-integratie niet meer mogelijk is. Goede begeleiding vinden wij belangrijk, in elke situatie, in elke fase, in elk traject. Hiermee weten u en uw werknemer welke stappen er moeten worden genomen.

DÁÁROM KIEST U VOOR HARTMAN RE-INTEGRATIE

 • Véél ervaring met re-integratie, haalbaarheidsonderzoek en arbeidsdeskundig onderzoek.
 • Wij geven duidelijkheid aan werkgever en werknemer
 • Diepgaande kennis van de arbeidsmarkt
 • Denken in termen van win-win brengt alle betrokken partijen met elkaar in contact
 • We bieden maatwerk trajecten waardoor u nooit teveel betaalt
 • Bij u in de buurt: regio Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

EEN HAALBAARHEIDSONDERZOEK KAN AL WORDEN INGEKOCHT VOOR € 995,-