“SPOOR 2, WAT BETEKENT DAT IN DE PRAKTIJK?”

RE-INTEGRATIE TWEEDE SPOOR: WAT IS HET?

U hebt een zieke medewerker. Hij is al een tijd ziek en kan helaas niet meer het werk uitvoeren wat hij deed. Binnen uw bedrijf heeft u ook geen ander passend werk voor uw medewerker. Was dat wel het geval, dan zou u een Re-integratie eerste spoor zijn ingegaan. Maar omdat er nu gezocht moet worden naar werk bij een andere werkgever, valt dat onder Reintegratie tweede spoor.

WAAR LOOPT U ALS WERKGEVER BIJVOORBEELD TEGENAAN?

De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om zieke medewerkers zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. En dat betekent dat u als werkgever te maken heeft met regels en verplichtingen. Dat geldt ook voor een re-integratie tweede spoor traject. Werkgevers stellen aan mij als re-integratiecoach vaak vragen over:

  • Hoe kan ik als werkgever zo snel mogelijk passend werk creëren voor mijn zieke werknemer?
  • Wat wordt er van mij als werkgever verwacht bij een re-integratie tweede spoor traject?
  • Met welke wetten en regels moet ik rekening houden?
  • Mijn medewerker is bang om zijn baan te verliezen. Dit maakt de communicatie er niet makkelijker op. Wat nu?

DE JUISTE STAPPEN IN EEN RE-INTEGRATIE TWEEDE SPOOR TRAJECT

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer. U moet zich houden aan de eisen van het UWV voor het opbouwen van een compleet re-integratiedossier. Maar u moet ook nauwkeurig de stappen volgen binnen de Wet Verbetering Poortwachter. Alles met als doel om uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

stappenplan wet verbetering poortwachter

Hartman-reintegratie is gespecialiseerd in re-integratie tweede spoor. Persoonlijke begeleiding en gunstige tarieven tegen kwaliteit!STA ER ALS WERKGEVER NIET ALLEEN VOOR. ZOEK HULP IN DE WIRWAR VAN WETTEN EN REGELS!

Hartman-reintegratie helpt u met de regie op complex en langdurig verzuim. Wij adviseren u wat u wel en vooral niet moet doen met het oog op de Wet Verbetering Poortwachter. En ook belangrijk: door op tijd actie te nemen bespaart u kosten en verloopt de re-integratie tweede spoor succesvol. Uw proces wordt zorgvuldig bewaakt en er wordt een compleet re-integratiedossier opgebouwd. Hiermee voorkomt u een loonsanctie. Wilt u tips over WIA instroom? Wij brengen inzichtelijk wat de financiële consequenties hiervan zijn.

RESULTAAT VAN EEN RE-INTEGRATIE TWEEDE SPOOR TRAJECT BIJ HARTMAN-REINTEGRATIE

  • Véél ervaring met re-integratie, outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching
  • 200% inzet voor een duurzame uitstroom
  • Een passende betaalde baan of werkervaringplaats bij een andere werkgever
  • Compleet en sluitend re-integratiedossier volgens de eisen van het UWV
  • Zorgeloze en persoonlijke begeleiding tot einde dienstverband

RE-INTEGRATIE SPOOR 2 KAN AL WORDEN INGEKOCHT VANAF € 995,-.