“ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK: WETEN WAAR U AAN TOE BENT TIJDENS ZIEKTE OF UITVAL VAN UW WERKNEMER”

WAT IS EEN ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft duidelijkheid bij (langdurige) ziekte of uitval van uw medewerker. Onderzocht wordt of werkhervatting mogelijk is, en indien dit mogelijk is, kan uw medewerker dan binnen de eigen organisatie het werk hervatten of bij een nieuwe werkgever. Zodra de arbeidsdeskundige in kaart heeft gebracht wat uw medewerker aankan en wat de verwachtingen zijn, worden verschillende oplossingen geformuleerd. De arbeidsdeskundige geeft advies over werkhervatting binnen of buiten uw bedrijf en over de mogelijkheden van een re-integratietraject.

REDENEN OM EEN ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK TE DOEN

Een arbeidsdeskundig onderzoek laat u doen als:

 • Uw medewerker (langdurig) ziek is en zelf aangeeft het werk niet meer te kunnen hervatten
 • Onduidelijk is of uw zieke medewerker weer kan terugkeren in de huidige functie
 • Onzeker en onduidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden zijn voor uw zieke medewerker
 • De re-integratie niet soepel verloopt en onduidelijk is wat de reden hiervoor is
 • Er geen duidelijk doel is geformuleerd in het re-integratietraject

HET MOMENT WAAROP U EEN ARBEIDSONDERZOEK LAAT VERRICHTEN

Een goed moment om een arbeidsdeskundig onderzoek te laten doen is als terugkeer in het eigen werk niet lukt of als er onduidelijkheid is over andere interne mogelijkheden. De arbeidsdeskundige gaat dit onderzoeken en geeft er een advies over. Dit gebeurt meestal rondom het jaar, maar kan ook eerder worden uitgevoerd als al eerder blijkt dat de medewerker zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren.

WERKWIJZE VAN EEN ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

Een arbeidsdeskundige onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor werkhervatting binnen het bedrijf (spoor 1) of buiten het bedrijf (advies spoor 2). De arbeidsdeskundige verricht een dossieronderzoek en een werkplekonderzoek. Ook vindt een gesprek met u als werkgever en met uw werknemer plaats. Daarnaast kan overleg met de bedrijfsarts noodzakelijk zijn. Met de gegevens uit de gesprekken en met de door de bedrijfsarts opgestelde functionele mogelijkheden lijst (FML) werkt de arbeidsdeskundige vervolgens zelf het onderzoek uit. Er wordt onderzocht:

 • Of terugkeer in de huidige functie mogelijk is (1e spoor)
 • Zo niet, of terugkeer in de huidige functie mogelijk is als er technische- of organisatorische aanpassingen worden gedaan of als er bepaalde voorzieningen beschikbaar zijn (1e spoor)
 • Zo niet, of er voor uw medewerker ander passend werk is binnen uw organisatie (re-integratie 1e spoor)
 • Zo niet, wat de mogelijkheden dan zijn voor uw medewerker bij een andere werkgever. Onderzocht wordt of ander werk buiten uw organisatie (nog) mogelijk is (2e spoor)
 • Wat de eventuele uitkomsten zijn van een mogelijke arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. Dit in het kader van de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) die na een wachttijd van 104 weken van kracht wordt

DE RAPPORTAGE

Van de bevindingen, conclusies en adviezen uit het arbeidsdeskundig onderzoek ontvangen u en uw medewerker een uitgebreide rapportage. Deze rapportage kunt u meesturen als onderdeel van het re-integratieverslag en het UWV gebruikt dit bij de aanvraag van een WIA-uitkering of ontslagprocedure.

WAT KAN HARTMAN RE-INTEGRATIE VOOR U BETEKENEN?

Hartman Re-integratie werkt nauw samen met een externe arbeidsdeskundige. Onder onze vlag verricht deze arbeidsdeskundige voor u het arbeidsdeskundig onderzoek. Wij adviseren om bij langdurige ziekte altijd een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren. Als de conclusie is dat uw medewerker niet meer kan werken binnen uw organisatie, dan kunt u bij ons een 2e spoor re-integratietraject starten. Hierbij denken wij altijd in WIN-WIN. Met groot enthousiasme stimuleren wij mensen om in het re-integratietraject te onderzoeken waar zij staan, wat zij willen en hoe zij hun doelen kunnen bereiken.

DÁÁROM KIEST U VOOR HARTMAN RE-INTEGRATIE

 • Véél ervaring met re-integratie, haalbaarheidsonderzoek en arbeidsdeskundig onderzoek.
 • Wij geven duidelijkheid aan werkgever en werknemer
 • Diepgaande kennis van de arbeidsmarkt
 • Denken in termen van win-win brengt alle betrokken partijen met elkaar in contact
 • We bieden maatwerk trajecten waardoor u nooit teveel betaalt
 • Bij u in de buurt: regio Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

EEN ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK KAN AL WORDEN INGEKOCHT VOOR € 995,-