WAT IS EEN ARBEIDSCONFLICT?

Een ruzie op de werkvloer zit in een klein hoekje. Als u een (langdurig) meningsverschil heeft met uw werknemer en frustraties of met tegenzin werken vinden plaats, dan kunt u eigenlijk wel spreken over een arbeidsconflict. Het wordt van kwaad tot erger. U merkt dat de productiviteit van uw medewerker afneemt of, erger nog, hij meldt zich op een dag ziek.

ALS JULLIE ER SAMEN NIET MEER UITKOMEN…

Arbeidsconflicten komen helaas vaak voor. Eén van de belangrijke oorzaken is een gebrek aan communicatie tussen werkgever en werkenemer. De werkgever wil dat de medewerker produceert, terwijl de werknemer zich ondertussen niet begrepen voelt. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld te hoge werkdruk, pesten, gebrek aan waardering, verveling of beloftes die niet worden nagekomen. De werknemer durft dit vaak niet bespreekbaar te maken uit angst voor ontslag of degradatie van de functie. Als jullie er samen niet meer uitkomen, dan biedt de begeleiding van een coach of een mediator, al dan niet in combinatie met een advocaat, een oplossing.

Neem contact met ons op als u als werkgever een arbeidsconflict heeft met uw werknemer. Wij werken professioneel naar een goede oplossing toe. WIJ BEGELEIDEN ARBEIDSCONFLICT TRAJECTEN

De afgelopen jaren hebben wij diverse arbeidsconflict trajecten begeleid. We stimuleren en coördineren daarin de samenwerking tussen u als werkgever met uw medewerker en de mediator of advocaat. Door als neutrale partij hierin te bewegen, voelen zowel u als uw werknemer zich niet door ons bedreigd. Integendeel, het wordt als zeer prettig ervaren dat wij als vraagbaak en steun kunnen dienen in het gehele proces.