“ZW FLEX RE-INTEGRATIE: UW TIJDELIJKE EX-WERKNEMER BIJ ZIEKTE WEER SNEL AAN HET WERK OM UW SCHADELAST TE BEPERKEN”

WAT IS DE WET BEZAVA EN WAT BETEKENT DAT VOOR U ALS WERKGEVER?

Uw tijdelijke werknemer valt uit en gaat ziek uit dienst. Of deze tijdelijke ex-werknemer wordt binnen een maand na uitdiensttreding ziek. Dat heeft gevolgen voor u als werkgever. Op 1 januari 2013 is namelijk de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet bezava) ingevoerd. Met deze wet wordt gestimuleerd dat zieke eindedienstverbanders, zieke uitzendkrachten en zieke WW’ers minder gebruik maken van de Ziektewet en de WGA. Oftewel, door re-integratie moeten zij weer snel inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Deze wet heeft bepaald dat middelgrote en grote werkgevers individueel financieel verantwoordelijk zijn voor deze zieke werknemers. In enkele gevallen loopt dat op tot zelfs 10 jaar en dat kan vele financiële consequenties voor u hebben. Het zo snel mogelijk re-integreren van deze mensen in de arbeidsmarkt is dus cruciaal om de (financiële) consequenties voor u als werkgever te beperken.

MEER MIDDELGROTE EN GROTE WERKGEVERS KIEZEN ERVOOR OM EIGENRISICODRAGER VAN DE ZIEKTEWET TE ZIJN

Waarom? Met de invoering van een gedifferentieerde Ziektewet- en WGA-premie is het voor u als werkgever mogelijk geworden om eigenrisicodrager te worden. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie meer voor de publieke Ziektewet. Het voordeel van het eigenrisicodragerschap is dat u zelf de regie kunt voeren over de medewerkers die ziek of arbeidsongeschikt zijn. U kunt bijvoorbeeld zelf een arbodienst, bedrijfsarts of re-integratiebureau inschakelen. Hiermee behoudt u zelf de controle, begeleiding en re-integratie van uw zieke (ex-)werknemers. Echter, dat maakt het voor u extra belangrijk dat een zieke (ex)-werknemer zo gauw mogelijk weer beter wordt gemeld om de financiële druk en rompslomp snel te beëindigen.

HET ZW FLEX RE-INTEGRATIEPROGRAMMA VAN HARTMAN RE-INTEGRATIE

Het ZW Flex re-integratieprogramma van Hartman Re-integratie zorgt ervoor dat uw zieke ex-werknemer weer snel aan het werk gaat. Het streven is het vinden van passend werk (algemeen geaccepteerde arbeid), in ieder geval voor minimaal 65%. Door (rondom het 1e jaar) te komen tot een urenopbouw van 65% loonwaarde, is uw ex-werknemer weer voldoende inzetbaar om beter gemeld te worden. Hierdoor wordt de Ziektewet-uitkering beëindigd en stopt uw verantwoordelijkheid en financiële bijdrage voor de re-integratie.

VOORDELEN OM ZW FLEX RE-INTEGRATIE IN TE ZETTEN

Voor u als werkgever is de inzet van ZW Flex re-integratie interessant om de volgende redenen:

 • Door re-integratie van uw zieke ex-werknemer op de arbeidsmarkt, vermindert u de kans financieel verantwoordelijk te blijven voor deze werknemer
 • Hoe eerder uw zieke ex-werknemer weer aan het werk is, hoe kleiner de (financiële) schadepost voor uw organisatie.

HET MOMENT WAAROP U ZW FLEX RE-INTEGRATIE INZET

Ons advies is om zo snel mogelijk na ziekmelding van uw (ex)-werknemer het ZW Flex re-integratieprogramma in te zetten. Na 1 jaar beoordeelt het UWV weliswaar of uw (ex)-werknemer in staat is om algemeen geaccepteerde arbeid te verrichten (de eerstejaars Ziektewet-beoordeling). Echter, met het ZW Flex re-integratieprogramma van Hartman Re-integratie reduceren wij deze periode het liefst tot het minimale. In het geval dat uw werknemer met algemeen geaccepteerde arbeid theoretisch gezien nog minimaal 65% kan verdienen, dan wordt de Ziektewet-uitkering beëindigd. Dat is ok een groot voordeel voor u als werkgever. De vaststelling van deze verdiencapaciteit gebeurt op dezelfde manier als bij de WIA-beoordeling.

OPZET VAN HET ZW FLEX RE-INTEGRATIEPROGRAMMA

ZW Flex re-integratieprogramma zoals Hartman Re-integratie het uitvoert is gericht op het intensief individueel begeleiden van uw werknemer richting ander passend werk. Na een uitgebreide intake doen wij een voorstel en een inschatting van de duur en kansen op resultaat. Het doel van het traject is om te komen tot een urenopbouw van 65% loonwaarde, zodat uw werknemer weer voldoende inzetbaar is om beter gemeld te worden. Het programma bestaat uit:

 • Intakegesprek – het in kaart brengen van de situatie en mogelijkheden, het bespreken van de werkwijze en het bepalen van de doelstelling
 • Opstellen intakeverslag – bevindingen vanuit het intakegesprek worden samengevat in een intakeverslag met een uitgebreid Plan van Aanpak. Hierin staat o.a. het bepalen van de zoekrichting en een opbouwschema van de re-integratie
 • Arbeidsmarktfase – uitgebreide fase waarin de werknemer actief wordt begeleid in het vinden van passend werk. Middelen die ingezet worden zijn: jobhunting, het opstellen van een goed CV en sollicitatiebrief, loopbaan (her)oriëntatie, assessments, arbeidsmarktbenadering, sollicitatie- en vaardigheidstraining en training Professionele Presentatie
 • Nazorg – ondersteuning en begeleiding na beëindiging van het ZW Flex re-integratieprogramma.

WERKWIJZE VAN HARTMAN RE-INTEGRATIE

Tijdens het ZW Flex re-integratieprogramma is een optimale kennis van het proces, de arbeidsmarkt, de werkwijze van het UWV en actuele wet- en regelgeving Wet bezava cruciaal voor het eindresultaat. Onze werkwijze kenmerkt zich enerzijds door individuele en persoonlijke begeleiding/coaching en anderzijds een proactieve benadering naar de arbeidsmarkt. We anticiperen direct op veranderende omstandigheden bij u of bij uw werknemer en we reageren adequaat op deze ontwikkelingen. Hartman Re-integratie stelt hoge kwaliteitseisen aan het eindresultaat. Een succesvol en duurzaam resultaat voor zowel de werkgever als de werknemer, is voor Hartman Re-integratie het einddoel.

DÁÁROM KIEST U VOOR HARTMAN RE-INTEGRATIE

 • Véél ervaring met ZW Flex re-integratie, de Wet bezava en eigenrisicodragerschap van middelgrote en grote werkgevers
 • Wij geven duidelijkheid aan werkgever en werknemer
 • Diepgaande kennis van de arbeidsmarkt
 • Denken in termen van win-win brengt alle betrokken partijen met elkaar in contact
 • Een praktische en resultaatgerichte aanpak met een hoog slagingspercentage
 • We bieden maatwerk trajecten waardoor u nooit teveel betaalt
 • Bij u in de buurt: regio Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

EEN ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK KAN AL WORDEN INGEKOCHT VOOR € 995,-